Tăng khả năng sinh nở tối ưu nhất

    Gốc

    Hanoinet - Trong nghiên cứu đầu tiên theo hướng này, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy giới tính đóng vai trò lớn trong việc quyết định chế độ dinh dưỡng nào sẽ giúp cải thiện tuổi thọ hay khả năng sinh sản.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=78329