Thu gom hơn 4.200 tấn rác trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thu gom hơn 4.200 tấn rác trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, đơn vị...
Hà Nội ngày 4/4: Nhắc nhở, xử lý cửa hàng xe đạp, điện thoại lén mở cửa kinh doanh

Hà Nội ngày 4/4: Nhắc nhở, xử lý cửa hàng xe đạp, điện thoại lén mở cửa kinh doanh

Hà Nội lập biên bản cửa hàng không chấp hành quy định đóng cửa

Hà Nội lập biên bản cửa hàng không chấp hành quy định đóng cửa

Một cửa hàng không chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch COVID-19 đã bị lập biên bản

Một cửa hàng không chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch COVID-19 đã bị lập biên bản

Hà Nội: Nhắc nhở những người đang cố ra đường không vì mục đích thiết yếu

Hà Nội: Nhắc nhở những người đang cố ra đường không vì mục đích thiết yếu

Chắc phương án, vững quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn kỳ họp Quốc hội và HĐND TP

Chắc phương án, vững quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn kỳ họp Quốc hội và HĐND TP