Giang hồ mê chơi quên quê hương…

Giang hồ mê chơi quên quê hương…

Nửa đêm tỉnh dậy, chợt nhớ về bao chuyện đã qua trong đời. Bỗng sực tỉnh, mình đã qua thời thanh niên, giờ...