Thăm ngôi chùa cổ, nơi không có 'bóng dáng' của những chiếc hòm công đức

Thăm ngôi chùa cổ, nơi không có 'bóng dáng' của những chiếc hòm công đức

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Hiện đại mà sâu đậm bản sắc

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Hiện đại mà sâu đậm bản sắc

Con đường không trải bằng hoa hồng

Con đường không trải bằng hoa hồng

'Sống nhanh với thiền'

'Sống nhanh với thiền'

Nói chuyện văn hóa dân tộc trong hội thảo VNPT

Nói chuyện văn hóa dân tộc trong hội thảo VNPT

Đồng Tháp đón trên 1,8 triệu lượt khách du lịch

Đồng Tháp đón trên 1,8 triệu lượt khách du lịch

Doanh nhân Việt và văn hóa Thiền định: Tâm tĩnh là bản lĩnh của người thành công

Doanh nhân Việt và văn hóa Thiền định: Tâm tĩnh là bản lĩnh của người thành công

Hiểu đúng Thiền để cân bằng cuộc sống

Hiểu đúng Thiền để cân bằng cuộc sống

Khai ấn và cầu 'Quốc thái dân an' tại đền Trần Thanh Hóa

Khai ấn và cầu 'Quốc thái dân an' tại đền Trần Thanh Hóa