Giá thép hôm nay 25/5: quặng sắt hướng tới tuần tăng thứ hai

Ngày 25/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 4 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 24/5: quặng sắt giảm do đồng USD mạnh hơn

Ngày 24/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 4 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 23/5: đạt mức cao nhất do nhu cầu từ Trung Quốc

Ngày 23/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 17 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 3/2025.

Giá thép hôm nay 21/5: quặng sắt tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng

Ngày 21/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 14 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 20/5: nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc có thể đạt đỉnh

Ngày 20/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 17 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10/2024.

Giá thép hôm nay 18/5: tăng nhờ nỗ lực kích thích bất động sản Trung Quốc

Ngày 18/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 18 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép trên sàn giao dịch tăng mạnh

Ngày 17/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 65 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 17/5: tăng mạnh

Ngày 17/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 65 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 16/5: giảm 2 Nhân dân tệ/tấn

Ngày 16/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 2 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá kim loại đồng ngày 14/5: tiếp tục tăng trên sàn giao dịch Luân Đôn

Hơn 17 triệu hợp đồng được giao dịch trên sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) trong tháng 4, khiến đây trở thành tháng kỷ lục mọi thời đại về khối lượng giao dịch hoàn toàn.

Giá thép hôm nay 15/5: quay đầu giảm mạnh

Ngày 15/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 33 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 14/5: tăng mạnh trên sàn giao dịch

Ngày 14/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 14 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 13/5: giảm 10 Nhân dân tệ/tấn

Ngày 13/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 10 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 2/2025.

Giá thép hôm nay 11/5: thép cây SHFE giảm 0,3%

Ngày 11/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,3%..

Giá thép hôm nay 10/5: giảm nhẹ trên sàn giao dịch

Ngày 10/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 4 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 1/2025.

Giá thép hôm nay 9/5: tiếp tục giảm trên sàn giao dịch

Ngày 9/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 17 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 1/2025.

Giá thép hôm nay 8/5: giảm nhẹ trên sàn giao dịch

Ngày 8/5, thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 9 Nhân dân tệ với hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 1/2025.