Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện tiết kiệm và bình đẳng giới

Sáng 23/5, tại Tổ 19, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Nam Định và Bình Dương thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) năm 2023. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận tổ.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Đoàn Bắc Giang tham gia thảo luận tại tổ về phát triển KT-XH

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 nội dung gồm: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Phát huy các nguồn lực kinh tế, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về 'Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế' (Nghị quyết số 39-NQ/TW), tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả và bài học kinh nghiệm bước đầu tạo nền tảng để Hậu Giang tiếp tục vươn lên, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Huy động nguồn lực cho 'chuyển đổi kép'

Ngày 19-5, tại kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND TPHCM khóa X đã biểu quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (Đồ án). Chuyển đổi kép (xanh - số ) hiện diện xuyên suốt trong đồ án quy hoạch tổng thể này.

Còn tình trạng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ để hoang hóa, lãng phí

Chiều 20-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023.

Năm 2023, cả nước tiết kiệm được 83 ngàn tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 là 83.000 tỉ đồng

Tiết kiệm 83 nghìn tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước năm 2023

Năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và phát huy trên nhiều lĩnh vực. Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83 nghìn tỷ đồng.

Tiết kiệm tổng số 83 nghìn tỷ đồng nguồn kinh phí, vốn Nhà nước

Tại phiên làm việc chiều 20/5 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến, đạt kết quả quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 20/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Năm 2023: Quy mô nợ công/GDP của Việt Nam ước khoảng 37%

Tiếp theo Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, chiều 20/5, Quốc hội nghe báo cáo về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 cũng như thẩm tra về nội dung này.

Năm 2023: Giảm 236 đơn vị sự nghiệp công, tinh giản biên chế 7.151 người

Tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó riêng năm 2023 giảm 236 đơn vị, cả nước còn lại 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập. Số lượng tinh giản biên chế năm 2023 là 7.151 người.

Chính phủ đã giảm được 17 Tổng cục, 10 Cục và 144 Vụ

Theo báo cáo của Chính phủ, ngoài việc giảm các Tổng cục, Cục, Vụ... thì cũng có gần 8.000 biên chế được tinh giản.

Hết năm 2023, cả nước giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tính đến hết năm 2023, cả nước đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2023 giảm 236 đơn vị), còn 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngành thuế chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro để chống gian lận thuế

Cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ - phương thức quản lý thuế tiên tiến đang được nhiều nước áp dụng nhằm khuyến khích tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật.

Hiểu được hành vi tuân thủ của người nộp thuế từ việc áp dụng quản lý rủi ro

Việc áp dụng quản lý thuế theo rủi ro sẽ giúp cơ quan thuế hiểu được hành vi tuân thủ của người nộp thuế, từ đó có chiến lược xử lý rủi ro phù hợp, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các hành vi không tuân thủ.

Năm 2023, tinh giản biên chế hơn 7.000 người

Tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15-12-2023 là 84.140 người; năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người....

Vẫn diễn ra tình trạng vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường

Chiều 15/5, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Giảm hàng trăm đơn vị từ tổng cục tới sở, phòng

Các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 cục và 144 vụ/ban; giảm 108 phòng. Các địa phương giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác; 2.572 tổ chức phòng và tương đương…