Quảng Trị: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi đi tắm suối

Quảng Trị: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi đi tắm suối

Hai anh em ruột trượt chân đuối nước thương tâm

Hai anh em ruột trượt chân đuối nước thương tâm

Xót xa 2 anh em ruột tử vong dưới suối thương tâm

Xót xa 2 anh em ruột tử vong dưới suối thương tâm

Quảng Trị: Đi tắm suối, 2 anh em đuối nước thương tâm

Quảng Trị: Đi tắm suối, 2 anh em đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm suối, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Rủ nhau tắm suối, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Hai anh em đuối nước tại con suối gần nhà

Hai anh em đuối nước tại con suối gần nhà

Hai anh em ruột 2 và 3 tuổi tử vong khi tắm suối

Hai anh em ruột 2 và 3 tuổi tử vong khi tắm suối

Đi tắm suối, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Đi tắm suối, hai anh em ruột đuối nước thương tâm