Thành phố Sơn La đổi thay sau 58 năm kể từ ngày thành lập

Thành phố Sơn La đổi thay sau 58 năm kể từ ngày thành lập

Công nhận TP Sơn La là đô thị loại II

Công nhận TP Sơn La là đô thị loại II

Sơn La khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc'

Sơn La khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc'

Tây Bắc - Sơn La sáng mãi tên Người…

Tây Bắc - Sơn La sáng mãi tên Người…

Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Tây Bắc

Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Sơn La

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Sơn La

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc

Triển lãm ảnh Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Sơn La

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Sơn La