Đồng bào vùng biên giới mang 7 khẩu súng giao nộp cho biên phòng

Đồng bào vùng biên giới mang 7 khẩu súng giao nộp cho biên phòng

Không để vũ khí, vật liệu nổ tồn tại trong dân

Không để vũ khí, vật liệu nổ tồn tại trong dân

Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trât tự, phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới

Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trât tự, phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới

Loại bỏ súng tự chế ra khỏi đời sống người dân vùng cao

Loại bỏ súng tự chế ra khỏi đời sống người dân vùng cao

Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Chiến thắng Xẻo Rô - tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử

Chiến thắng Xẻo Rô - tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử

New Zealand chính thức khởi động kế hoạch mua lại súng trong dân

Cảnh sát từng đến nhà nghi can trước khi trao giấy phép sở hữu súng

Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ