Chùa Thiên Phước vía Phật A Di Đà, tưởng niệm người khai sơn

Chùa Thiên Phước vía Phật A Di Đà, tưởng niệm người khai sơn

Hôm nay, 30-12 (nhằm 17-11-Canh Tý), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) trang nghiêm tổ chức...
Lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú

Lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Chư Ni cung thỉnh Giới bổn về chùa Thanh Tâm

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Chư Ni cung thỉnh Giới bổn về chùa Thanh Tâm

TT-Huế : Pháp hội Hộ quốc trên đàn Nam Giao

TT-Huế : Pháp hội Hộ quốc trên đàn Nam Giao

Chư Ni xin chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Chư Ni xin chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Chư Ni họp rà soát việc tổ chức giới trường Ni chùa Thanh Tâm

Chư Ni họp rà soát việc tổ chức giới trường Ni chùa Thanh Tâm

Quảng Ngãi : Tổ đình Thiên Ấn tôn trí bản kinh Pháp hoa chép tay

Quảng Ngãi : Tổ đình Thiên Ấn tôn trí bản kinh Pháp hoa chép tay

Nhiều khác biệt trong Đại lễ Vu Lan tại Thừa Thiên Huế

Nhiều khác biệt trong Đại lễ Vu Lan tại Thừa Thiên Huế

TP.HCM : Việc tổ chức các khóa lễ Vu lan, lập quỹ học bổng

TP.HCM : Việc tổ chức các khóa lễ Vu lan, lập quỹ học bổng

Vị vua Việt nào lấy 103 bà vợ, nhưng không có nổi mụn con?

Vị vua Việt nào lấy 103 bà vợ, nhưng không có nổi mụn con?

Nghệ An báo cáo Thủ tướng việc xử lý sai phạm trong đề án hỗ trợ người Ơ Đu

Nghệ An báo cáo Thủ tướng việc xử lý sai phạm trong đề án hỗ trợ người Ơ Đu

TP.HCM : Lễ chung thất Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

TP.HCM : Lễ chung thất Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

Tuyên Quang : Khai pháp khóa An cư kiết hạ PL.2564

Tuyên Quang : Khai pháp khóa An cư kiết hạ PL.2564

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

Nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo trong Tuần lễ Phật đản tại Huế

Nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo trong Tuần lễ Phật đản tại Huế

Khai đàn Dược Sư, cầu an tại chùa Bái Đính, Yên Tử

Khai đàn Dược Sư, cầu an tại chùa Bái Đính, Yên Tử

TT-Huế : Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Diệu Tánh

TT-Huế : Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Diệu Tánh