Trang nghiêm Lễ khai kinh Dược Sư đầu xuân tại chùa Huê Nghiêm

Hình ảnh chư Tăng Ni và Phật tử tham dự lễ trì tụng kinh Dược Sư ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn tại chánh điện chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Giác Ngộ TV

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/video-trang-nghiem-le-khai-kinh-duoc-su-dau-xuan-tai-chua-hue-nghiem-post70446.html