Ươm mầm tài năng công nghệ với Imagine Cup Junior

Bài toán đặt ra cho các đội thi tham gia Imagine Cup Junior 2022 là xây dựng ý tưởng sử dụng AI để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Kết nối bệnh viện với người hiến máu bằng công nghệ AI

Ứng dụng tích hợp AI kết nối bệnh viện và người hiến máu là ý tưởng của một nhóm bạn trẻ Việt Nam. Công trình đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia quốc tế.