Phố thị bên dòng Trà Câu

Phố thị bên dòng Trà Câu

Ngời sáng tinh thần cách mạng của bậc lão thành 105 tuổi đời, 81 tuổi Đảng

Ngời sáng tinh thần cách mạng của bậc lão thành 105 tuổi đời, 81 tuổi Đảng

Cụ ông Hà Tĩnh kể về hành trình vinh quang 72 năm đi theo Đảng

Cụ ông Hà Tĩnh kể về hành trình vinh quang 72 năm đi theo Đảng

Đầu xuân thăm Bến đò Thượng Trụ - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Đầu xuân thăm Bến đò Thượng Trụ - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

'Thiên anh hùng ca bất diệt' 90 năm trước

Di tích lịch sử ở Can Lộc biến thành nơi tập kết phế liệu

Di tích lịch sử ở Can Lộc biến thành nơi tập kết phế liệu

'Chúng tôi đồng thanh hát Tiến quân ca, hô vang Việt Nam độc lập muôn năm'

Khai mạc lễ hội Cây Đa làng Trù

Tỏa sáng mạch nguồn cách mạng trên quê hương Can Lộc anh hùng