NNƯT Hà Mai Ven - 'Chim sơn ca sli slình làng xứ Lạng'

NNƯT Hà Mai Ven - 'Chim sơn ca sli slình làng xứ Lạng'

Tình yêu một vùng đất

Hát ghẹo

Về Kinh Bắc đón xuân cùng người quan họ

Về Kinh Bắc đón xuân cùng người quan họ

Chèo thuyền bắt ốc

Páo dung, nghệ thuật diễn xướng truyền thống đặc sắc của người Dao

Páo dung, nghệ thuật diễn xướng truyền thống đặc sắc của người Dao

PGS Ninh Viết Giao miệt mài phủi bụi tìm vàng

'Hương đất Cầu Quan'

Lễ hội trên đất cội nguồn

Về Kinh Bắc đón xuân cùng người quan họ