Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Phân ban Ni giới Trung ương họp mặt trước thềm xuân

Phân ban Ni giới Trung ương họp mặt trước thềm xuân

Ni trưởng Từ Nhẫn tặng quà Tết ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Ni trưởng Từ Nhẫn tặng quà Tết ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Tổ đình Kim Sơn và các đơn vị tặng quà Tết, bàn giao nhà

Tổ đình Kim Sơn và các đơn vị tặng quà Tết, bàn giao nhà

Khóa tu dành cho chư Ni trẻ nhân Tết Tân Sửu tại thiền viện Pháp Sơn

Khóa tu dành cho chư Ni trẻ nhân Tết Tân Sửu tại thiền viện Pháp Sơn

Bến Tre: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết, triển khai Phật sự

Bến Tre: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết, triển khai Phật sự

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni tạ pháp khóa tu tĩnh tâm

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni tạ pháp khóa tu tĩnh tâm

Đà Nẵng: Phật giáo chia sẻ với người nghèo, học sinh

Đà Nẵng: Phật giáo chia sẻ với người nghèo, học sinh

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Ni trưởng Tràng Liên

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Ni trưởng Tràng Liên

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan NT.Thích nữ Tràng Liên

Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Tràng Liên

Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Tràng Liên

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : Phát triển phiên bản online, hướng tới giới trẻ

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : Phát triển phiên bản online, hướng tới giới trẻ

Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Thảo luận về giới luật xuất gia trong đời sống hiện tại

Thảo luận về giới luật xuất gia trong đời sống hiện tại

Hà Nội : Hội thảo 'Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí'

Hà Nội : Hội thảo 'Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí'

Phật giáo Q.12 làm từ thiện 20 tỷ đồng trong năm 2020

Phật giáo Q.12 làm từ thiện 20 tỷ đồng trong năm 2020

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Mầm non Tuệ Uyển

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Mầm non Tuệ Uyển

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : Hiến kế cho báo 'ruột'

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : Hiến kế cho báo 'ruột'

Tiệc cưới chay của hai Phật tử trẻ

Tiệc cưới chay của hai Phật tử trẻ

BR-VT : Chính thức khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

BR-VT : Chính thức khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

Phật giáo Phật Quang Sơn trong cộng đồng người dân Chile

Phật giáo Phật Quang Sơn trong cộng đồng người dân Chile

Sinh viên sinh hoạt ngoại khóa tại chùa Thiên Quang

Sinh viên sinh hoạt ngoại khóa tại chùa Thiên Quang

Đồng Tháp : Tưởng niệm húy nhật NT.Thích nữ Như Hoa

Đồng Tháp : Tưởng niệm húy nhật NT.Thích nữ Như Hoa

Đồng Tháp: Tưởng niệm húy nhật NT.Thích nữ Như Hoa

Đồng Tháp: Tưởng niệm húy nhật NT.Thích nữ Như Hoa

Nghệ An : Các chùa tặng quà vùng lũ, gia đình khó khăn

Nghệ An : Các chùa tặng quà vùng lũ, gia đình khó khăn

Phân ban Ni giới phía Bắc họp tại trụ sở GHPGVN

Phân ban Ni giới phía Bắc họp tại trụ sở GHPGVN

Tịnh xá Ngọc Túc, Ngọc Chánh tặng 350 phần quà tại Huế

Tịnh xá Ngọc Túc, Ngọc Chánh tặng 350 phần quà tại Huế

Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Như Ngọc

Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Như Ngọc

Ni giới Hệ phái Khất sĩ tặng quà tại miền Trung

Ni giới Hệ phái Khất sĩ tặng quà tại miền Trung

Quảng Bình : Phân ban Ni giới T.Ư tặng 500 phần quà tại vùng lũ

Quảng Bình : Phân ban Ni giới T.Ư tặng 500 phần quà tại vùng lũ

Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM trao quà Quảng Trị, Huế

Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM trao quà Quảng Trị, Huế

5.000 bánh tét, quà tặng miền Trung, các hoạt động từ thiện

5.000 bánh tét, quà tặng miền Trung, các hoạt động từ thiện

Hà Nội: Thêm một địa chỉ chăm sóc và giáo dục trẻ bị rối loạn phát triển được khai trương

Hà Nội: Thêm một địa chỉ chăm sóc và giáo dục trẻ bị rối loạn phát triển được khai trương

Ni giới Giáo đoàn III 'Sống chung tu học' lần thứ 11

Ni giới Giáo đoàn III 'Sống chung tu học' lần thứ 11

Giáo hội Công giáo, Phật giáo kêu gọi cứu trợ miền Trung

Giáo hội Công giáo, Phật giáo kêu gọi cứu trợ miền Trung

Chư Ni góp hơn 1,45 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp miền Trung

Chư Ni góp hơn 1,45 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp miền Trung

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Hai đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ hoàn mãn

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Hai đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ hoàn mãn

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Trao phần thưởng đến các giới tử

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Trao phần thưởng đến các giới tử

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Giới tử Ni cầu thọ Chánh pháp nơi Đại Tăng

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Giới tử Ni cầu thọ Chánh pháp nơi Đại Tăng

Phân ban Ni giới TP.HCM trao 500 phần quà đến hộ nghèo

Phân ban Ni giới TP.HCM trao 500 phần quà đến hộ nghèo

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Các điểm truyền giới tiếp nhận giới tử

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Các điểm truyền giới tiếp nhận giới tử

Canada : Một tu viện Phật giáo gặp trở ngại xây dựng

Canada : Một tu viện Phật giáo gặp trở ngại xây dựng

Khánh Hòa : Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm

Khánh Hòa : Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm