CLIP: Trộm bê hòm công đức 50 kg trong lúc Phật tử tụng kinh, hành động sau đó càng gây kinh ngạc

Vào chùa ngang nhiên cướp thùng công đức

Vào chùa ngang nhiên cướp thùng công đức

Camera ghi hình tên trộm nhấc bổng hòm tiền công đức của nhà chùa rồi bỏ chạy chỉ trong 15 giây

Đà Nẵng: Truy tìm đối tượng chuyên lấy trộm hòm công đức tại nhiều ngôi chùa

Đà Nẵng: Truy tìm đối tượng chuyên lấy trộm hòm công đức tại nhiều ngôi chùa

Truy tìm đối tượng ngang nhiên 'chôm' hòm công đức của nhà chùa

Truy tìm đối tượng ngang nhiên 'chôm' hòm công đức của nhà chùa

Truy tìm đối tượng trộm hòm công đức tại các chùa ở Đà Nẵng

Truy tìm đối tượng trộm hòm công đức tại các chùa ở Đà Nẵng

Truy tìm kẻ chuyên lấy trộm tiền công đức tại nhiều chùa ở Đà Nẵng

Truy tìm kẻ chuyên lấy trộm tiền công đức tại nhiều chùa ở Đà Nẵng

Camera ghi hình kẻ ngang nhiên trộm hòm công đức trong giờ tụng kinh ở nhiều ngôi chùa tại TP.Đà Nẵng

Camera ghi hình kẻ ngang nhiên trộm hòm công đức trong giờ tụng kinh ở nhiều ngôi chùa tại TP.Đà Nẵng

Nhiều chùa tại Đà Nẵng bị trộm thùng công đức

Nhiều chùa tại Đà Nẵng bị trộm thùng công đức

Thanh niên đột nhập hàng loạt chùa ở Đà Nẵng trộm hòm công đức

Thanh niên đột nhập hàng loạt chùa ở Đà Nẵng trộm hòm công đức

Camera ghi hình gã trai trộm hòm công đức bỏ chạy

Camera ghi hình gã trai trộm hòm công đức bỏ chạy

Truy tìm siêu trộm chuyên lấy thùng công đức tại các chùa ở Đà Nẵng

Truy tìm siêu trộm chuyên lấy thùng công đức tại các chùa ở Đà Nẵng

Camera ghi cảnh người đàn ông trộm hòm công đức ở Đà Nẵng

Camera ghi cảnh người đàn ông trộm hòm công đức ở Đà Nẵng