Đạp vào ngực người đi xe vi phạm, đại úy CSGT phải bồi thường 20 triệu đồng

Đạp vào ngực người đi xe vi phạm, đại úy CSGT phải bồi thường 20 triệu đồng

Người tố bị CSGT đạp vào ngực đã nhận 20 triệu đồng tiền bồi thường

Người tố bị CSGT đạp vào ngực đã nhận 20 triệu đồng tiền bồi thường

Người bị đại úy công an đạp vào ngực được bồi thường 20 triệu

Người bị đại úy công an đạp vào ngực được bồi thường 20 triệu

Đạp vào người dân, đại úy CSGT phải bồi thường 20 triệu đồng

Đạp vào người dân, đại úy CSGT phải bồi thường 20 triệu đồng

Bồi thường 20 triệu đồng cho người bị đại úy CSGT đạp vào ngực

Bồi thường 20 triệu đồng cho người bị đại úy CSGT đạp vào ngực

Đạp vào ngực dân, Đại úy CSGT phải bồi thường 20 triệu

Đạp vào ngực dân, Đại úy CSGT phải bồi thường 20 triệu

Người tố bị CSGT đạp vào ngực đã nhận tiền bồi thường

Người tố bị CSGT đạp vào ngực đã nhận tiền bồi thường

Kiểm điểm nhiều cán bộ liên quan vụ CSGT xô xát với dân

Kiểm điểm nhiều cán bộ liên quan vụ CSGT xô xát với dân

Cà Mau: Hàng loạt cán bộ bị xử lý do liên quan vụ công an đạp dân

Cà Mau: Hàng loạt cán bộ bị xử lý do liên quan vụ công an đạp dân

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Hàng loạt cán bộ công an bị xử lý vụ CSGT dùng gót giày đạp dân

Hàng loạt cán bộ công an bị xử lý vụ CSGT dùng gót giày đạp dân

Vụ CSGT bị tố đạp ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đạp ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đánh dân: Kiểm điểm, điều chuyển Đội trưởng CSGT huyện

Vụ CSGT bị tố đánh dân: Kiểm điểm, điều chuyển Đội trưởng CSGT huyện

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ công an

Công an Cà Mau kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Công an Cà Mau kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Điều chuyển công tác đại úy CSGT đạp vào ngực người vi phạm

Điều chuyển công tác đại úy CSGT đạp vào ngực người vi phạm

Đại úy cảnh sát đạp người dân bị chuyển công tác

Đại úy cảnh sát đạp người dân bị chuyển công tác

Điều chuyển công tác Đại úy CSGT bị tố đánh dân nhập viện

Điều chuyển công tác Đại úy CSGT bị tố đánh dân nhập viện

Chuyển công tác đại úy CSGT đạp người vi phạm

Chuyển công tác đại úy CSGT đạp người vi phạm

Vụ CSGT bị tố đạp dân ở Cà Mau: Bồi thường thế nào?

Vụ CSGT bị tố đạp dân ở Cà Mau: Bồi thường thế nào?

Kỷ luật cảnh cáo đại úy CSGT đạp vào ngực dân ở Cà Mau

Kỷ luật cảnh cáo đại úy CSGT đạp vào ngực dân ở Cà Mau

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ bị tố dùng gót giày đạp dân

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ bị tố dùng gót giày đạp dân

Kỷ luật cảnh cáo Đại úy CSGT bị tố đánh dân

Kỷ luật cảnh cáo Đại úy CSGT bị tố đánh dân

Cà Mau: Kỷ luật cảnh cáo Cảnh sát giao thông có hành vi đạp người vi phạm

Cà Mau: Kỷ luật cảnh cáo Cảnh sát giao thông có hành vi đạp người vi phạm

Cà Mau: Kỷ luật đại úy cảnh sát giao thông đạp người dân nhập viện

Cà Mau: Kỷ luật đại úy cảnh sát giao thông đạp người dân nhập viện

Đại úy cảnh sát giao thông đạp người vi phạm do 'mất bình tĩnh'?

Đại úy cảnh sát giao thông đạp người vi phạm do 'mất bình tĩnh'?

Tố một CSGT Cà Mau đánh người: Đưa chân lên đạp

Tố một CSGT Cà Mau đánh người: Đưa chân lên đạp