Giỏi nghề nhưng kém ngoại ngữ

Giỏi nghề nhưng kém ngoại ngữ

Những chiếc huy chương là vô giá

Những chiếc huy chương là vô giá

Những 'bàn tay vàng ASEAN' của Việt Nam

Những 'bàn tay vàng ASEAN' của Việt Nam

52 thí sinh dự thi tay nghề ASEAN

52 thí sinh dự thi tay nghề ASEAN

Những 'bóng hồng' trong trường nghề

Những 'bóng hồng' trong trường nghề

Những con số không tưởng!

Những con số không tưởng!

Tay nghề giỏi thì không sợ thất nghiệp

Tay nghề giỏi thì không sợ thất nghiệp

Ngã rẽ thành công của chàng trai 9x

Ngã rẽ thành công của chàng trai 9x

Đột phá hoặc giải thể trường nghề

Đột phá hoặc giải thể trường nghề

Úc công bố học bổng quốc phòng cho Việt Nam và ASEAN

Úc công bố học bổng quốc phòng cho Việt Nam và ASEAN

Đột phá hoặc giải thể trường nghề

Đột phá hoặc giải thể trường nghề