Sơn La: 7 tháng đầu năm xuất khẩu nông sản đạt 90 triệu USD

Sơn La: 7 tháng đầu năm xuất khẩu nông sản đạt 90 triệu USD

Nhiều nông sản Sơn La đã có 'vé' xuất ngoại

Nhiều nông sản Sơn La đã có 'vé' xuất ngoại

Ngày hội Chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La

Ngày hội Chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La

Quảng bá thương hiệu cà phê Sơn La tới thị trường trong và ngoài nước

Quảng bá thương hiệu cà phê Sơn La tới thị trường trong và ngoài nước

Chính thức công bố chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La

Chính thức công bố chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La

Cà phê Sơn La được quảng bá tại Hà Nội

Cà phê Sơn La được quảng bá tại Hà Nội

Sơn La: Kiên quyết đình chỉ các cơ sở chế biến cà phê không đáp ứng các quy định về môi trường

Sơn La: Kiên quyết đình chỉ các cơ sở chế biến cà phê không đáp ứng các quy định về môi trường

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

Tin kinh tế

Người dân Hà Nội 'đội mưa' mua nhãn sạch Sơn La

Người dân Hà Nội 'đội mưa' mua nhãn sạch Sơn La