Tôn vinh tầm vóc và giá trị lịch sử ngã ba Cò Nòi

Tôn vinh tầm vóc và giá trị lịch sử ngã ba Cò Nòi

Hướng tới kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7-5-1954 - 7-5-2017) và 127 năm ngày sinh nhật...