Tuyển thêm 230 điều dưỡng sang Đức làm việc với lương hơn 1.000 Euro

Tuyển thêm 230 điều dưỡng sang Đức làm việc với lương hơn 1.000 Euro

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa thông báo về việc tuyển chọn 230...
Đức tiếp tục tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam

Đức tiếp tục tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam

Luật nhập cư lao động lành nghề của Đức: Cơ hội cho lao động Việt Nam (Kỳ cuối)

Luật nhập cư lao động lành nghề của Đức: Cơ hội cho lao động Việt Nam (Kỳ cuối)

Thêm cơ hội sang Đức làm điều dưỡng với thu nhập hấp dẫn

Thêm cơ hội sang Đức làm điều dưỡng với thu nhập hấp dẫn

Tuyển ứng viên đi đào tạo điều dưỡng đa khoa tại Đức

Tuyển ứng viên đi đào tạo điều dưỡng đa khoa tại Đức

Tuyển 65 ứng viên làm điều dưỡng đa khoa với cơ hội định cư tại Đức

Tuyển 65 ứng viên làm điều dưỡng đa khoa với cơ hội định cư tại Đức

Thị trường Đức hấp dẫn điều dưỡng Việt

Thông báo tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc khóa mới 2020

Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập, làm việc tại Đức