Địa điểm và điều kiện học điều dưỡng đa khoa tại Đức với lương học việc 27-34 triệu đồng/tháng

Địa điểm và điều kiện học điều dưỡng đa khoa tại Đức với lương học việc 27-34 triệu đồng/tháng

Cơ hội đi lao động tại Đức

Cơ hội đi lao động tại Đức

Ký kết thỏa thuận tuyển chọn 230 ứng viên điều dưỡng làm việc tại CHLB Đức

Ký kết thỏa thuận tuyển chọn 230 ứng viên điều dưỡng làm việc tại CHLB Đức

Tuyển 230 chỉ tiêu đi học điều dưỡng đa khoa tại Đức với lương học việc 27-34 triệu đồng/tháng

Tuyển 230 chỉ tiêu đi học điều dưỡng đa khoa tại Đức với lương học việc 27-34 triệu đồng/tháng

Tuyển ứng viên học nghề điều dưỡng sang Đức, vẫn hưởng lương

Tuyển ứng viên học nghề điều dưỡng sang Đức, vẫn hưởng lương

230 chỉ tiêu lao động điều dưỡng đi làm việc tại Đức lương cao

230 chỉ tiêu lao động điều dưỡng đi làm việc tại Đức lương cao

Tuyển 3.900 lao động EPS sang Hàn Quốc năm 2019

Tuyển 3.900 lao động EPS sang Hàn Quốc năm 2019

LAO ĐỘNG VIỆT Ở LÀO (*): Khai phá thị trường tiềm năng

LAO ĐỘNG VIỆT Ở LÀO (*): Khai phá thị trường tiềm năng