Sở Lao động Đắk Lắk nói gì vụ giám đốc nhận 150 triệu chạy việc?

Sở Lao động Đắk Lắk nói gì vụ giám đốc nhận 150 triệu chạy việc?

Giám đốc ký hợp đồng 'lo lót' suất giáo viên giá 150 triệu

Giám đốc ký hợp đồng 'lo lót' suất giáo viên giá 150 triệu

Chuyện động trời ở Đắk Lắk: Mạo danh trường dạy lái xe, bao đậu 100%

Chuyện động trời ở Đắk Lắk: Mạo danh trường dạy lái xe, bao đậu 100%

Năm 2019, Đắk Lắk phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 29.000 người

Năm 2019, Đắk Lắk phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 29.000 người

Phát hiện Trung tâm dạy nghề mạo danh trường lái thuộc Bộ Công an

Phát hiện Trung tâm dạy nghề mạo danh trường lái thuộc Bộ Công an

Trao học bổng, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Trao học bổng, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Trao học bổng, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Trao học bổng, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Khai man, bị truy thu 350 triệu đồng tiền chính sách

Khai man, bị truy thu 350 triệu đồng tiền chính sách