Hải Phòng: Đề xuất chuẩn nghèo thành phố sẽ cao hơn chuẩn chung của cả nước

Hải Phòng: Đề xuất chuẩn nghèo thành phố sẽ cao hơn chuẩn chung của cả nước

Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng đang dự thảo Xây dựng chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Thành phố...
Hải Phòng: Hỗ trợ người bán dâm, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng

Hải Phòng: Hỗ trợ người bán dâm, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng

Hải Phòng: Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng bền vững

Hải Phòng: Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng bền vững

Hải Phòng: Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống mại dâm

Hải Phòng: Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống mại dâm

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho người bán dâm

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho người bán dâm

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm

Hải Phòng: Nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Hải Phòng: Nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống mua bán người

Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Doanh nghiệp ở Hải Phòng thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng

Thưởng Tết ở Hải Phòng cao nhất 170 triệu đồng

Doanh nghiệp xây dựng ở Hải Phòng thưởng tết Dương lịch 30 nghìn đồng

Doanh nghiệp ở Hải Phòng thưởng tết Dương lịch 30.000 đồng

Hải Phòng: Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng phòng chống ma túy

Trường cao đẳng Y dược Hà Nội đào tạo 'chui' tại Hải Phòng

Hải Phòng: Trọn nghĩa, vẹn tình với người có công

Hải Phòng: Phát hiện gần chục dân chơi đất Cảng sử dụng ma túy trong quán karaoke