Trốn nã 26 năm vì buôn ma túy, người đàn ông lĩnh án 12 năm tù

Trốn nã 26 năm vì buôn ma túy, người đàn ông lĩnh án 12 năm tù

Bản án cho kẻ trốn nã gần 30 năm đầu thú vì nhớ mẹ

Bản án cho kẻ trốn nã gần 30 năm đầu thú vì nhớ mẹ

Kẻ buôn hơn 13 kg thuốc phiện, trốn nã 26 năm, lĩnh 12 năm tù

Kẻ buôn hơn 13 kg thuốc phiện, trốn nã 26 năm, lĩnh 12 năm tù

Trở về sau 26 năm trốn nã

Trở về sau 26 năm trốn nã

Kẻ bị truy nã 26 năm quyết định đầu thú do… nhớ mẹ

Kẻ bị truy nã 26 năm quyết định đầu thú do… nhớ mẹ

Đối tượng trốn truy nã 26 năm ở Lào, xin về thăm mẹ trước khi đầu thú

Đối tượng trốn truy nã 26 năm ở Lào, xin về thăm mẹ trước khi đầu thú

Người đàn ông trốn nã 26 năm đầu thú vì nhớ mẹ

Người đàn ông trốn nã 26 năm đầu thú vì nhớ mẹ

Trốn truy nã 26 năm ở Lào, đối tượng xin về thăm mẹ để đầu thú

Trốn truy nã 26 năm ở Lào, đối tượng xin về thăm mẹ để đầu thú

Trốn nã 26 năm, người đàn ông quỳ xin lỗi mẹ trước khi ra đầu thú

Trốn nã 26 năm, người đàn ông quỳ xin lỗi mẹ trước khi ra đầu thú

Người đàn ông Nghệ An đầu thú sau 26 năm trốn nã vì nhớ mẹ

Người đàn ông Nghệ An đầu thú sau 26 năm trốn nã vì nhớ mẹ

Xin về quỳ tạ lỗi mẹ và đầu thú sau hơn 26 năm lẩn trốn tại Lào

Xin về quỳ tạ lỗi mẹ và đầu thú sau hơn 26 năm lẩn trốn tại Lào

Trốn gần 30 năm, yêu cầu được quỳ trước mẹ mới đầu thú

Trốn gần 30 năm, yêu cầu được quỳ trước mẹ mới đầu thú

Kẻ trốn nã 26 năm xin về quỳ gối tri ân mẹ trước khi đầu thú

Kẻ trốn nã 26 năm xin về quỳ gối tri ân mẹ trước khi đầu thú