Đình chỉ, thu hồi thuốc Halaxamus không đạt chất lượng

Đình chỉ, thu hồi thuốc Halaxamus không đạt chất lượng

Bộ Y tế thu hồi 2 loại thuốc không đạt chất lượng

Bộ Y tế thu hồi 2 loại thuốc không đạt chất lượng

Bộ Y tế: Thu hồi thuốc nội tiết của dược phẩm USA-NIC

Bộ Y tế: Thu hồi thuốc nội tiết của dược phẩm USA-NIC

Cảnh giác với thuốc Methylprednisolon không đạt tiêu chuẩn

Cảnh giác với thuốc Methylprednisolon không đạt tiêu chuẩn

Bộ Y tế liên tiếp thu hồi thuốc kém chất lượng

Bộ Y tế liên tiếp thu hồi thuốc kém chất lượng

Thuốc Desratel bị thu hồi toàn quốc do không đạt chuẩn

Thuốc Desratel bị thu hồi toàn quốc do không đạt chuẩn

Đình chỉ lưu hành toàn quốc 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đình chỉ lưu hành toàn quốc 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành toàn quốc 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành toàn quốc 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội: Thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội: Thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Vụ VN Pharma: Tòa án triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Vụ VN Pharma: Tòa án triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường