VAST nhận tài trợ 15 tỷ đồng để giám định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

VAST nhận tài trợ 15 tỷ đồng để giám định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Chiều 26-4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty Phát...
Ký hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng

Ký hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng

Tiềm năng và thách thức trong phát triển điện gió ở Việt Nam

Tiềm năng và thách thức trong phát triển điện gió ở Việt Nam

Phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Ninh Thuận cần cơ chế để trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo cả nước

Ninh Thuận cần cơ chế để trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo cả nước

Gỡ vướng từ cơ chế

Gỡ vướng từ cơ chế

Triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW: Cần đồng bộ về thể chế, cơ sở pháp lý

Triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW: Cần đồng bộ về thể chế, cơ sở pháp lý

Xã hội hóa truyền tải điện trong giới hạn

Xã hội hóa truyền tải điện trong giới hạn