Thêm vaccine '5 trong 1' mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Thêm vaccine '5 trong 1' mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Thêm một loại vắc xin 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Thêm một loại vắc xin 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Thêm loại vaccine '5 trong 1' mới đưa vào tiêm chủng

Thêm loại vaccine '5 trong 1' mới đưa vào tiêm chủng

Bộ Y tế: Tháng 5/2019 sẽ tăng cường vắc xin mới, giống Quinvaxem và ComBe Five

Bộ Y tế: Tháng 5/2019 sẽ tăng cường vắc xin mới, giống Quinvaxem và ComBe Five

Từ tháng 5, sẽ có thêm một vaccine 5 trong 1 nữa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Từ tháng 5, sẽ có thêm một vaccine 5 trong 1 nữa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Tránh khan hiếm vaccine, Bộ Y tế thí điểm vaccine 5 trong 1 mới

Tránh khan hiếm vaccine, Bộ Y tế thí điểm vaccine 5 trong 1 mới

Bảo đảm an ninh vắc xin

Bảo đảm an ninh vắc xin

Sẽ có thêm một loại vắcxin 5 trong 1 mới miễn phí cho trẻ vào tháng 5 tới

Sẽ có thêm một loại vắcxin 5 trong 1 mới miễn phí cho trẻ vào tháng 5 tới

Dự kiến tháng 5 sẽ thử nghiệm loại vaccine 5 trong 1

Dự kiến tháng 5 sẽ thử nghiệm loại vaccine 5 trong 1

Thêm vaccine 5 trong 1 mới đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Thêm vaccine 5 trong 1 mới đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng