Từ vụ VEC 'cấm xe', rất cần ban hành luật về PPP

Từ vụ VEC 'cấm xe', rất cần ban hành luật về PPP

Vì sao kiểm tra đột xuất trạm thu phí Dầu Giây?

Vì sao kiểm tra đột xuất trạm thu phí Dầu Giây?

Tổng cục Đường bộ kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây

Tổng cục Đường bộ kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây

Kiểm tra đột xuất hoạt động tại trạm thu phí Dầu Giây

Kiểm tra đột xuất hoạt động tại trạm thu phí Dầu Giây

Cần xem xét cơ chế 'con cưng' dành cho VEC

Cần xem xét cơ chế 'con cưng' dành cho VEC

Cần minh bạch hóa hoạt động của VEC

Cần minh bạch hóa hoạt động của VEC

Tổng Cục ĐBVN yêu cầu VEC báo cáo việc 'cấm' xe đi vào cao tốc

Tổng Cục ĐBVN yêu cầu VEC báo cáo việc 'cấm' xe đi vào cao tốc

Thông báo cấm 2 xe: VEC E troll dư luận không om sòm doanh thu BOT

Thông báo cấm 2 xe: VEC E troll dư luận không om sòm doanh thu BOT

VEC phải sửa đổi quy định quản lý, khai thác đường cao tốc

VEC phải sửa đổi quy định quản lý, khai thác đường cao tốc

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định 'từ chối phục vụ xe vào cao tốc'

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định 'từ chối phục vụ xe vào cao tốc'

Hạn chót 28-2, VEC phải bãi bỏ quy định từ chối phục vụ xe đi vào cao tốc

Hạn chót 28-2, VEC phải bãi bỏ quy định từ chối phục vụ xe đi vào cao tốc

Yêu cầu VEC sửa đổi quy định từ chối phục vụ xe trên cao tốc

Yêu cầu VEC sửa đổi quy định từ chối phục vụ xe trên cao tốc

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC bỏ quy định cấm xe vào cao tốc

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC bỏ quy định cấm xe vào cao tốc

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định cấm xe vào cao tốc

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định cấm xe vào cao tốc

Danh sách công ty con được VEC 'giao quyền' cấm phương tiện giao thông

Danh sách công ty con được VEC 'giao quyền' cấm phương tiện giao thông

Tổng cục Đường bộ chấn chỉnh việc từ chối phục vụ xe vào cao tốc

Tổng cục Đường bộ chấn chỉnh việc từ chối phục vụ xe vào cao tốc

Ai là người ký văn bản trái luật để cấm phương tiện giao thông trên cao tốc của VEC?

Ai là người ký văn bản trái luật để cấm phương tiện giao thông trên cao tốc của VEC?

Đề xuất từ chối phục vụ vô thời hạn một số ô tô trên đường cao tốc: Sự ngộ nhận về thẩm quyền

Đề xuất từ chối phục vụ vô thời hạn một số ô tô trên đường cao tốc: Sự ngộ nhận về thẩm quyền

Chủ tịch VEC - Mai Tuấn Anh ký quyết định trái luật?

Chủ tịch VEC - Mai Tuấn Anh ký quyết định trái luật?

Từ vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây: Hoài nghi về tiến độ dự án thu phí tự động không dừng

Từ vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây: Hoài nghi về tiến độ dự án thu phí tự động không dừng

VEC cầm luôn 'cây gậy CSGT'!

VEC cầm luôn 'cây gậy CSGT'!

VEC thừa nhận không đủ thẩm quyền để cấm xe

VEC thừa nhận không đủ thẩm quyền để cấm xe

Lộ Quyết định 13 do ông Mai Tuấn Anh ký trái luật cấm hàng nghìn phương tiện giao thông?

Lộ Quyết định 13 do ông Mai Tuấn Anh ký trái luật cấm hàng nghìn phương tiện giao thông?

Không có quy định nào cấm xe lưu thông vĩnh viễn

Không có quy định nào cấm xe lưu thông vĩnh viễn

VEC bất nhất khi phát ngôn vụ cấm xe vĩnh viễn lên cao tốc

VEC bất nhất khi phát ngôn vụ cấm xe vĩnh viễn lên cao tốc

Cướp trạm, sự minh bạch và lệnh cấm

Cướp trạm, sự minh bạch và lệnh cấm

Ban Giám đốc VEC E 'vượt mặt' cơ quan chủ quản như thế nào?

Ban Giám đốc VEC E 'vượt mặt' cơ quan chủ quản như thế nào?

Thu hồi quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô trên cao tốc

Thu hồi quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô trên cao tốc

Vụ việc cấm 02 ô tô lưu thông trên đường cao tốc: Lỗi không bao giờ thuộc về tài sản

Vụ việc cấm 02 ô tô lưu thông trên đường cao tốc: Lỗi không bao giờ thuộc về tài sản

Bất nhất khi phát ngôn vụ cấm xe vĩnh viễn lên cao tốc

Bất nhất khi phát ngôn vụ cấm xe vĩnh viễn lên cao tốc

VEC thu bao nhiêu tiền mỗi ngày từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây?

VEC thu bao nhiêu tiền mỗi ngày từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây?

Vụ cấm vĩnh viễn 2 ô tô lên cao tốc: VECE và VEC chưa ra quyết định chính thức nào

Vụ cấm vĩnh viễn 2 ô tô lên cao tốc: VECE và VEC chưa ra quyết định chính thức nào

VEC đòi cấm xe vì muốn đảm bảo an toàn (!?)

VEC đòi cấm xe vì muốn đảm bảo an toàn (!?)

VEC: Chưa từng có quyết định chính thức 'cấm cửa' vĩnh viễn 2 ô tô

VEC: Chưa từng có quyết định chính thức 'cấm cửa' vĩnh viễn 2 ô tô

Thông tin chính thức về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện

Thông tin chính thức về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện

Tổng cục Đường bộ thông tin chính thức vụ từ chối xe vào cao tốc

Tổng cục Đường bộ thông tin chính thức vụ từ chối xe vào cao tốc

Thông tin mới vụ cấm vĩnh viễn 2 ô tô chạy trên cao tốc

Thông tin mới vụ cấm vĩnh viễn 2 ô tô chạy trên cao tốc

Cấm 2 phương tiện lưu thông vào cao tốc: Mới chỉ là đề xuất

Cấm 2 phương tiện lưu thông vào cao tốc: Mới chỉ là đề xuất

VEC thông tin về công tác tổ chức và giám sát thu phí trên các tuyến cao tốc

VEC thông tin về công tác tổ chức và giám sát thu phí trên các tuyến cao tốc

Vụ VEC E từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô trên cao tốc: VEC thừa nhận thiếu cơ sở pháp lý

Vụ VEC E từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô trên cao tốc: VEC thừa nhận thiếu cơ sở pháp lý

VEC: Không đủ 'cơ sở pháp lý' cấm xe trên đường cao tốc

VEC: Không đủ 'cơ sở pháp lý' cấm xe trên đường cao tốc

Vụ cấm vĩnh viễn 2 ô tô lên cao tốc: VEC thừa nhận chưa đủ cơ sở pháp lý

Vụ cấm vĩnh viễn 2 ô tô lên cao tốc: VEC thừa nhận chưa đủ cơ sở pháp lý

Băn khoăn doanh số trạm Dầu Giây: Gian dối hay yếu kém?

Băn khoăn doanh số trạm Dầu Giây: Gian dối hay yếu kém?

VEC sẽ không từ chối phục vụ phương tiện trên cao tốc

VEC sẽ không từ chối phục vụ phương tiện trên cao tốc