Phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công

Phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công

Xử lý trách nhiệm được không

Xử lý trách nhiệm được không

Hội thảo khoa học 'Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước'.

Hội thảo khoa học 'Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước'.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lúng túng giải ngân vốn đầu tư công

Lúng túng giải ngân vốn đầu tư công

'Nên giao Chính phủ quyết định trực tiếp các tiêu chí đánh giá của Luật Đầu tư công'

'Nên giao Chính phủ quyết định trực tiếp các tiêu chí đánh giá của Luật Đầu tư công'

TS. Nguyễn Đình Cung: 'Đầu tư công bao năm nay vẫn dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả'

TS. Nguyễn Đình Cung: 'Đầu tư công bao năm nay vẫn dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả'

Chỉ đạo nổi bật: Dùng tiền bồi thường của Formosa đầu tư dự án tại 4 tỉnh miền Trung

Chỉ đạo nổi bật: Dùng tiền bồi thường của Formosa đầu tư dự án tại 4 tỉnh miền Trung

Điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ Tổng cục QLTT

Bộ Công Thương bổ nhiệm cùng lúc 7 lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường

Bộ Công Thương bổ nhiệm cùng lúc 7 lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường