SGK tiếng Anh lớp 1 mới có 4/5 tác giả là người Việt Nam

Bộ GD&ĐT chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh: Do vướng thủ tục pháp lý?

Bộ GD&ĐT chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh: Do vướng thủ tục pháp lý?

Bộ chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật

Bộ chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật

Tạo cơ chế xã hội hóa sách giáo khoa

Tạo cơ chế xã hội hóa sách giáo khoa

Lô diện sách giáo khoa Giáo dục thể chất đầu tiên trong chương trình mới

Lô diện sách giáo khoa Giáo dục thể chất đầu tiên trong chương trình mới

Vì sao SGK tiếng Anh đến giờ G vẫn chưa được công bố?

Vì sao SGK tiếng Anh đến giờ G vẫn chưa được công bố?

Chỉ có 2 tháng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Chỉ có 2 tháng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Cận cảnh những trang đầu tiên trong bộ sách giáo khoa mới

Cận cảnh những trang đầu tiên trong bộ sách giáo khoa mới

Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố sách giáo khoa tiếng Anh

Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố sách giáo khoa tiếng Anh

Hiệu trưởng có vai trò lớn tới thành công Chương trình GD phổ thông 2018

Hiệu trưởng có vai trò lớn tới thành công Chương trình GD phổ thông 2018

Hà Tĩnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Hà Tĩnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới từ tháng 3-2020

Công bố 32 bản SGK: Nhà xuất bản Giáo dục chiếm thế thượng phong

Công bố 32 bản SGK: Nhà xuất bản Giáo dục chiếm thế thượng phong

Thư viện trường học cần được xây dựng và hoạt động theo nhu cầu học sinh

Thư viện trường học cần được xây dựng và hoạt động theo nhu cầu học sinh

Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho thư viện trường Tiểu học

Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho thư viện trường Tiểu học

Sách giáo khoa mới giúp giáo viên, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo

Sách giáo khoa mới giúp giáo viên, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo

Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới từ tháng 3/2020

Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới từ tháng 3/2020

UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa; Vụ 39 người tử vong, nước sông Đà vào nội dung thi tiếng Anh

UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa; Vụ 39 người tử vong, nước sông Đà vào nội dung thi tiếng Anh

GS Hồ Ngọc Đại sẵn sàng đối thoại với Bộ Giáo dục về sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại

GS Hồ Ngọc Đại sẵn sàng đối thoại với Bộ Giáo dục về sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại

UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa

UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa

PGS.TS Nguyễn Kế Hào: Chúng tôi muốn làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sách giáo khoa bị loại!

PGS.TS Nguyễn Kế Hào: Chúng tôi muốn làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sách giáo khoa bị loại!

Bộ GD-ĐT sẵn sàng đối thoại về 'Chương trình thực nghiệm'

Bộ GD-ĐT sẵn sàng đối thoại về 'Chương trình thực nghiệm'

Địa phương tự quyết định việc chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Địa phương tự quyết định việc chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới

Liệu còn tình trạng độc quyền sách giáo khoa lớp 1?

Liệu còn tình trạng độc quyền sách giáo khoa lớp 1?

Công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

32 cuốn sách giáo khoa: Chờ hướng dẫn lựa chọn

32 cuốn sách giáo khoa: Chờ hướng dẫn lựa chọn

Sách giáo khoa mới không là pháp lệnh như sách cũ

Sách giáo khoa mới không là pháp lệnh như sách cũ

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Những bộ sách nào được thẩm định là 'đạt' ?

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Những bộ sách nào được thẩm định là 'đạt' ?

TS. Thái Văn Tài: GS. Hồ Ngọc Đại chưa có ý kiến chính thức về sách giáo khoa công nghệ giáo dục!

TS. Thái Văn Tài: GS. Hồ Ngọc Đại chưa có ý kiến chính thức về sách giáo khoa công nghệ giáo dục!

Chương trình GDPT mới: 32 sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng

Chương trình GDPT mới: 32 sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng

Bộ Giáo dục công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Bộ Giáo dục công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT sẽ gửi báo cáo tới Thủ tướng

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT sẽ gửi báo cáo tới Thủ tướng

Bộ GD&ĐT chính thức công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT chính thức công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

Các tỉnh, thành phố sẽ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 thế nào?

Các tỉnh, thành phố sẽ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 thế nào?

Bộ GD&ĐT phản hồi về có độc quyền sách giáo khoa lớp 1?

Bộ GD&ĐT phản hồi về có độc quyền sách giáo khoa lớp 1?

Bộ GD&ĐT sẵn sàng đối thoại với GS Hồ Ngọc Đại về sách công nghệ giáo dục

Bộ GD&ĐT sẵn sàng đối thoại với GS Hồ Ngọc Đại về sách công nghệ giáo dục

32 sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong chương trình GDPT mới

32 sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1

38 sách giáo khoa được đánh giá đạt chuẩn, Bộ GD-ĐT chỉ phê duyệt 32

38 sách giáo khoa được đánh giá đạt chuẩn, Bộ GD-ĐT chỉ phê duyệt 32

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức đối thoại nếu các tác giả sách giáo khoa có nhu cầu

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức đối thoại nếu các tác giả sách giáo khoa có nhu cầu

Bộ GD&ĐT sẽ báo cáo Thủ tướng về sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT sẽ báo cáo Thủ tướng về sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa cho một chương trình giáo dục.

Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa cho một chương trình giáo dục.

Bộ GD&ĐT công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

Công bố 32 sách giáo khoa mới lớp 1

Công bố 32 sách giáo khoa mới lớp 1

Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Danh mục 32 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Danh mục 32 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD-ĐT công bố danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1

Bộ GD-ĐT công bố danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1

Danh sách 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới được Bộ GD&ĐT phê duyệt

Danh sách 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới được Bộ GD&ĐT phê duyệt

Công bố SGK mới, UBND các tỉnh sẽ chọn cho học sinh

Công bố SGK mới, UBND các tỉnh sẽ chọn cho học sinh

GS. Hồ Ngọc Đại nói gì sau khi Thủ tướng yêu cầu rà soát việc thẩm định sách giáo khoa và 'Chương trình thực nghiệm'?

GS. Hồ Ngọc Đại nói gì sau khi Thủ tướng yêu cầu rà soát việc thẩm định sách giáo khoa và 'Chương trình thực nghiệm'?

Công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào chiều nay

Công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào chiều nay

Chiều nay, Bộ Giáo dục công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa mới

Chiều nay, Bộ Giáo dục công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa mới

Trong tháng 11 sẽ công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Trong tháng 11 sẽ công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Sắp công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Sắp công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Sắp công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Sắp công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa lớp 1 mới?

Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa lớp 1 mới?

Lựa chọn SGK mới: Rà soát kỹ để tránh 'sạn' tối đa

Lựa chọn SGK mới: Rà soát kỹ để tránh 'sạn' tối đa

Sách giáo khoa và tiêu chí lựa chọn

Sách giáo khoa và tiêu chí lựa chọn

Trang bị kiến thức dinh dưỡng từ bậc tiểu học

Trang bị kiến thức dinh dưỡng từ bậc tiểu học

'Sốt ruột' chờ SGK lớp một

'Sốt ruột' chờ SGK lớp một

Dạy học thích ứng giúp phát huy thế mạnh từng học sinh

Dạy học thích ứng giúp phát huy thế mạnh từng học sinh

Áp dụng nhóm học tập để kiến tạo thế hệ học tập

Áp dụng nhóm học tập để kiến tạo thế hệ học tập

Công bố báo cáo Chuyển đổi nguồn nhân lực giáo dục tại châu Á

Công bố báo cáo Chuyển đổi nguồn nhân lực giáo dục tại châu Á

600 triệu trẻ em đến trường đang không được học những điều cơ bản

600 triệu trẻ em đến trường đang không được học những điều cơ bản

Chỉ riêng giáo viên không thể truyền tải kiến thức chất lượng

Chỉ riêng giáo viên không thể truyền tải kiến thức chất lượng

Sách giáo khoa mới sẽ có giá cao hơn

Sách giáo khoa mới sẽ có giá cao hơn

Công bố 4 bản mẫu sách giáo khoa chương trình giáo dục mới

Công bố 4 bản mẫu sách giáo khoa chương trình giáo dục mới

Sách giáo khoa theo Chương trình mới: Hiểu sâu về cấu trúc bài học

Sách giáo khoa theo Chương trình mới: Hiểu sâu về cấu trúc bài học

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tránh hình thức trong bồi dưỡng giáo viên

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tránh hình thức trong bồi dưỡng giáo viên

Nghệ An đề xuất mở rộng mô hình Trường Tiểu học Dân tộc bán trú

Nghệ An đề xuất mở rộng mô hình Trường Tiểu học Dân tộc bán trú

Trong tháng 11 sẽ công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Trong tháng 11 sẽ công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Lùi thời hạn công bố sách giáo khoa lớp 1

Lùi thời hạn công bố sách giáo khoa lớp 1

Sẽ công bố SGK mới sớm nhất trong tháng 11

Sẽ công bố SGK mới sớm nhất trong tháng 11

Lùi thời hạn công bố sách giáo khoa lớp 1 chương trình phổ thông mới

Lùi thời hạn công bố sách giáo khoa lớp 1 chương trình phổ thông mới

Tại sao Bộ Giáo dục tiếp tục lùi thời hạn công bố sách giáo khoa cho chương trình mới?

Tại sao Bộ Giáo dục tiếp tục lùi thời hạn công bố sách giáo khoa cho chương trình mới?

Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa mới

Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa mới

Lùi thời hạn công bố SGK lớp 1

Lùi thời hạn công bố SGK lớp 1

Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

SGK mới sẽ được công bố sớm nhất trong tháng 11/2019

SGK mới sẽ được công bố sớm nhất trong tháng 11/2019

Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD-ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD-ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Một chương trình, nhiều bộ sách: Liệu có 'loạn' sách giáo khoa?

Một chương trình, nhiều bộ sách: Liệu có 'loạn' sách giáo khoa?

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Lùi thời gian công bố sách giáo khoa mới

Lùi thời gian công bố sách giáo khoa mới

Bộ Giáo dục phân công lại lĩnh vực công tác thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

Bộ Giáo dục phân công lại lĩnh vực công tác thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

Lùi việc công bố sách giáo khoa sang tháng 11

Lùi việc công bố sách giáo khoa sang tháng 11

Sách giáo khoa mới được xây dựng công phu

Sách giáo khoa mới được xây dựng công phu