Bộ GD&ĐT nói gì về dạy học trực tuyến lớp 1, 2?

Bộ GD&ĐT nói gì về dạy học trực tuyến lớp 1, 2?

Ông Thái Văn Tài cho rằng Hải Phòng dừng dạy trực tuyến đối với lớp 1, 2, chuyển sang hình thức ôn tập phù...
Bộ GD&ĐT nói gì về dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1, lớp 2?

Bộ GD&ĐT nói gì về dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1, lớp 2?

Học sinh Hà Nội dự kiến đi học trở lại từ 2-3

Học sinh Hà Nội dự kiến đi học trở lại từ 2-3

Bộ GD-ĐT nói gì việc Hải Phòng dừng dạy trực tuyến lớp 1, 2?

Bộ GD-ĐT nói gì việc Hải Phòng dừng dạy trực tuyến lớp 1, 2?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1, lớp 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1, lớp 2

Hà Nội: Yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu SGK lớp 2, lớp 6 qua internet

Hà Nội: Yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu SGK lớp 2, lớp 6 qua internet

Bộ Giáo dục lên tiếng về dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1

Bộ Giáo dục lên tiếng về dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1

Nhiều người 'hoan hô' khi ngừng dạy trực tuyến với học sinh lớp 1, 2

Nhiều người 'hoan hô' khi ngừng dạy trực tuyến với học sinh lớp 1, 2

Đổi mới kiểm tra đánh giá: Hội nhập vào giáo dục hiện đại

Đổi mới kiểm tra đánh giá: Hội nhập vào giáo dục hiện đại

Tư duy mới để theo chương trình mới

Tư duy mới để theo chương trình mới

Có biên chế vẫn khó tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học

Có biên chế vẫn khó tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học

Ưu tiên cấp học 'nền móng' khi triển khai chương trình mới

Ưu tiên cấp học 'nền móng' khi triển khai chương trình mới

Lo áp lực sĩ số học sinh/lớp tiếp tục tăng

Lo áp lực sĩ số học sinh/lớp tiếp tục tăng

Giáo dục - đào tạo: Khởi nguồn về nhân lực chất lượng cao

Giáo dục - đào tạo: Khởi nguồn về nhân lực chất lượng cao

Dạy học theo chương trình, SGK mới: Dần đi vào nền nếp

Dạy học theo chương trình, SGK mới: Dần đi vào nền nếp

Khởi động chương trình giáo dục 'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'

Khởi động chương trình giáo dục 'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'

Có 8,4 triệu học sinh cả nước được học 'An toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ'

Có 8,4 triệu học sinh cả nước được học 'An toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ'

Khởi động chương trình giáo dục 'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ' năm học 2020 - 2021

Khởi động chương trình giáo dục 'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ' năm học 2020 - 2021

Chương trình 'ATGT cho nụ cười trẻ thơ' lần đầu phổ cập khắp 63 tỉnh/thành cả nước

Chương trình 'ATGT cho nụ cười trẻ thơ' lần đầu phổ cập khắp 63 tỉnh/thành cả nước

'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ' mùa mới đến với 63 tỉnh thành

'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ' mùa mới đến với 63 tỉnh thành

Người từng từ chức Vụ trưởng thuộc Bộ GD-ĐT để bảo vệ quan điểm qua đời

Người từng từ chức Vụ trưởng thuộc Bộ GD-ĐT để bảo vệ quan điểm qua đời

Thành kính phân ưu cùng gia quyến Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào

Thành kính phân ưu cùng gia quyến Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào

PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào qua đời

PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào qua đời

PGS.TS Nguyễn Kế Hào - người từ chức vụ trưởng để bảo vệ quan điểm giáo dục

PGS.TS Nguyễn Kế Hào - người từ chức vụ trưởng để bảo vệ quan điểm giáo dục

PGS.TS Nguyễn Kế Hào, người góp công lớn xóa mù chữ qua đời

PGS.TS Nguyễn Kế Hào, người góp công lớn xóa mù chữ qua đời

PGS.TS Nguyễn Kế Hào qua đời

PGS.TS Nguyễn Kế Hào qua đời

PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - Người từ chức để bảo vệ quan điểm giáo dục qua đời

PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - Người từ chức để bảo vệ quan điểm giáo dục qua đời

Chương trình giáo dục mới từ 2022: 'Sức ép' tuyển giáo viên ngoại ngữ, tin học ở đâu

Chương trình giáo dục mới từ 2022: 'Sức ép' tuyển giáo viên ngoại ngữ, tin học ở đâu

Rút ra bài học khi triển khai chương trình lớp 1 để sẵn sàng triển khai chương trình lớp 2

Rút ra bài học khi triển khai chương trình lớp 1 để sẵn sàng triển khai chương trình lớp 2

Kiên quyết không 'nợ chuẩn' đối với giáo viên tiếng Anh tuyển mới

Kiên quyết không 'nợ chuẩn' đối với giáo viên tiếng Anh tuyển mới

Không tuyển dụng giáo viên chưa đạt 'chuẩn'

Không tuyển dụng giáo viên chưa đạt 'chuẩn'

Cô dạy tôi 'nghề giáo là lấy nhân cách để giáo dục nhân cách'

Cô dạy tôi 'nghề giáo là lấy nhân cách để giáo dục nhân cách'

Ngôi trường hạnh phúc: Học sinh được là chính mình

Ngôi trường hạnh phúc: Học sinh được là chính mình

Sớm công bố nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Sớm công bố nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thanh tra không chỉ để phát hiện sai phạm mà còn thúc đẩy thực hiện CTGDPT mới

Thanh tra không chỉ để phát hiện sai phạm mà còn thúc đẩy thực hiện CTGDPT mới

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bộ Giáo dục mời giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bộ Giáo dục mời giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bao giờ công bố sách lớp 2, lớp 6?

Bao giờ công bố sách lớp 2, lớp 6?

Sửa lỗi sai trong sách: Nếu cần, nên biên soạn lại để đảm bảo tính thống nhất

Sửa lỗi sai trong sách: Nếu cần, nên biên soạn lại để đảm bảo tính thống nhất

Nếu không có SGK Tiếng Việt 2 vượt qua thẩm định, học sinh sẽ dùng sách gì?

Nếu không có SGK Tiếng Việt 2 vượt qua thẩm định, học sinh sẽ dùng sách gì?

Sửa sao cho xuể?

Sửa sao cho xuể?

Chuyên gia nói về tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều: 'Tôi cho rằng đây là sửa chữa chắp vá'

Chuyên gia nói về tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều: 'Tôi cho rằng đây là sửa chữa chắp vá'

Lấy ý kiến điều chỉnh sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Lấy ý kiến điều chỉnh sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Bộ GD&ĐT nói gì về tài liệu chỉnh sửa SGK lớp 1 Cánh diều?

Bộ GD&ĐT nói gì về tài liệu chỉnh sửa SGK lớp 1 Cánh diều?