Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao

Sáng nay, 17/5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các Đảng bộ, Chi bộ trong Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức sinh hoạt chuyên đề 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao'.

Bản tin 8H: Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Thanh Bình.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Thanh Bình.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Thanh Bình.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình

Chiều ngày 15/4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Thanh Bình

Bổ nhiệm Vụ trưởng giữ chức Thứ trưởng

Ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngày 12/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng

Ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hiện Bộ Ngoại giao có 6 thứ trưởng.

Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao có tân thứ trưởng 49 tuổi

Ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngày 12/4, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.