Ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngày 12/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Thanh Bình sinh năm 1975 tại Hà Nội, là Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung, Đại học Hà Nội, Thạc sỹ Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Thanh Bình đã trải qua các chức vụ Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/ong-pham-thanh-binh-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-thu-truong-bo-ngoai-giao-425822.html