Nỗ lực không ngừng của nữ cảnh sát hết mình vì nhiệm vụ

Nỗ lực không ngừng của nữ cảnh sát hết mình vì nhiệm vụ

VAFIS – Khắc tinh của tội phạm

VAFIS – Khắc tinh của tội phạm

Khi cán bộ hồ sơ bắt tội phạm truy nã

Khi cán bộ hồ sơ bắt tội phạm truy nã

TP.HCM: Huấn luyện nâng cao kỹ năng trị liệu với trẻ đa khuyết tật cho cán bộ, viên chức

TP.HCM: Huấn luyện nâng cao kỹ năng trị liệu với trẻ đa khuyết tật cho cán bộ, viên chức

Hoạt động ý nghĩa của cán bộ chiến sỹ phòng Hồ sơ Công an Hà Nội

Hoạt động ý nghĩa của cán bộ chiến sỹ phòng Hồ sơ Công an Hà Nội

Mang Tết ấm đến cho học sinh nghèo

Mang Tết ấm đến cho học sinh nghèo

CSGT Hà Nội có tân Trưởng phòng

Công an TP. Hà Nội giảm 38 đầu mối cấp phòng

Chuyện nghề của Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát

'Bông hồng thép' của Công an Hà Nội - một trong 10 gương mặt phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

10 gương mặt Phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2018