CSGT Hà Nội có tân Trưởng phòng

CSGT Hà Nội có tân Trưởng phòng

Công an TP. Hà Nội giảm 38 đầu mối cấp phòng

Công an TP. Hà Nội giảm 38 đầu mối cấp phòng

Chuyện nghề của Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát

Chuyện nghề của Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát

'Bông hồng thép' của Công an Hà Nội - một trong 10 gương mặt phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

'Bông hồng thép' của Công an Hà Nội - một trong 10 gương mặt phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

10 gương mặt Phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2018

10 gương mặt Phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2018

Sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhất

Sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhất

Ấn tượng với hình ảnh cô gái Mông xúng xính váy áo.... về Thủ đô

Ấn tượng với hình ảnh cô gái Mông xúng xính váy áo.... về Thủ đô

Khuyến khích con em cán bộ chiến sỹ thi đua học giỏi

Khuyến khích con em cán bộ chiến sỹ thi đua học giỏi

Những 'bông hồng' thầm lặng của Công an Hà Nội

Những 'bông hồng' thầm lặng của Công an Hà Nội

Hoạt động ý nghĩa của phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát công an Hà Nội

Hoạt động ý nghĩa của phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát công an Hà Nội