Di tích Hà Nội xuống cấp, mỏi mòn chờ đầu tư

Di tích Hà Nội xuống cấp, mỏi mòn chờ đầu tư

Hà Nội có 5.922 di tích thì hơn 2.000 di tích xuống cấp. Thành phố đang loay hoay tìm nguồn lực để tu bổ,...