Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi Thông tin tàu giỏi lần thứ 6

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi Thông tin tàu giỏi lần thứ 6

Chuẩn mực, gần gũi, thiết thực

Chuẩn mực, gần gũi, thiết thực

Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Tuổi trẻ Hải quân đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Tuổi trẻ Hải quân đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Linh hoạt, sáng tạo trong cổ động thao trường

Cứu kịp thời năm ngư dân tàu cá bị thủng đáy trên biển

Cứu kịp thời năm ngư dân tàu cá bị thủng đáy trên biển

Gói thầu tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Bộ Quốc phòng): Nhà thầu chào thua bốt gác

Gói thầu tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Bộ Quốc phòng): Nhà thầu chào thua bốt gác