Xử lý tranh chấp, khiếu nại dự án nhà ở Thuốc lá Sài Gòn

Xử lý tranh chấp, khiếu nại dự án nhà ở Thuốc lá Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có kết luận chỉ đạo sau cuộc họp liên quan đến tranh chấp, khiếu...
Xử lý 2 vấn đề của dự án nhà ở Nhà máy thuốc lá Sài Gòn

Xử lý 2 vấn đề của dự án nhà ở Nhà máy thuốc lá Sài Gòn

Để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất công, hàng loạt cán bộ tỉnh Long An bị kỷ luật

Để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất công, hàng loạt cán bộ tỉnh Long An bị kỷ luật

Kỷ luật hàng loạt cán bộ để xảy ra sai phạm đất đai ở Long An

Kỷ luật hàng loạt cán bộ để xảy ra sai phạm đất đai ở Long An

Long An kỷ luật năm cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ

Long An kỷ luật năm cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ

Hàng loạt cán bộ ở Long An bị kỷ luật

Hàng loạt cán bộ ở Long An bị kỷ luật

Long An: Kỷ luật 5 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện

Kỷ luật 5 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Đức Huệ, Long An

Kỷ luật nhiều lãnh đạo ở Long An vì sai phạm trong quản lý đất công

Long An kỷ luật 5 cán bộ, lãnh đạo để xảy ra sai phạm đất đai