Thừa phát lại không được xác nhận giao dịch bất động sản

Thừa phát lại không được xác nhận giao dịch bất động sản

Luật Đất đai năm 2013 quy định, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

Tạm đình chỉ hành nghề thừa phát lại không quá 12 tháng

Vận động bầu cử đảm bảo công bằng, đúng luật

Vận động bầu cử đảm bảo công bằng, đúng luật

Nữ cán bộ ngành tư pháp ứng cử HĐND: Giúp người dân hiểu biết và thượng tôn pháp luật

Nữ cán bộ ngành tư pháp ứng cử HĐND: Giúp người dân hiểu biết và thượng tôn pháp luật

Thực hiện quyền cử tri sao cho đúng luật

Thực hiện quyền cử tri sao cho đúng luật

Luật sư Lê Quang Y được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

Luật sư Lê Quang Y được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng

Những hành vi bị nghiêm cấm trong vận động bầu cử

Bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri

Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ bầu cử

Luật sư không được làm chứng trong giao dịch đất đai

Luật sư không được làm chứng trong giao dịch đất đai

Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai công tác tư pháp năm 2021

Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai công tác tư pháp năm 2021

Để xây dựng hành vi ứng xử của người dân phù hợp với pháp luật

Để xây dựng hành vi ứng xử của người dân phù hợp với pháp luật

Sở Tư pháp: Bộ máy tổ chức tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sở Tư pháp: Bộ máy tổ chức tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường làm việc với Sở Tư pháp

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường làm việc với Sở Tư pháp

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020: Sôi nổi, hấp dẫn

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020: Sôi nổi, hấp dẫn

Nâng chất các buổi tuyên truyền pháp luật

Nâng chất các buổi tuyên truyền pháp luật

Tiếp tục đề cao ý thức thượng tôn pháp luật

Tiếp tục đề cao ý thức thượng tôn pháp luật

Khối thi đua 3: Nhân rộng những cách làm hay vào thực tiễn

Khối thi đua 3: Nhân rộng những cách làm hay vào thực tiễn

Luật Công chứng năm 2014: Nhiều điểm cần điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn

Luật Công chứng năm 2014: Nhiều điểm cần điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn

Xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp

Xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp

Hội thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Hội thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020: Trên 396 ngàn lượt thí sinh dự thi

Hơn 80% vụ việc hòa giải thành

Toàn tỉnh có hơn 1,4 ngàn tủ sách pháp luật

Quy định mới trong cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Quy định mới trong cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020: Trên 310 ngàn lượt thí sinh dự thi

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án liên quan đến quản lý dân cư

Bà Võ Thị Xuân Đào tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Bà Võ Thị Xuân Đào tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp

Xuất hiện 'cò' tư vấn pháp luật

Xuất hiện 'cò' tư vấn pháp luật

Nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Đưa Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào cuộc sống

Đưa Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào cuộc sống

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng trong khối các cơ quan tư pháp

Đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng trong khối các cơ quan tư pháp

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng

Lễ ký kết nghĩa Sở Tư pháp 03 tỉnh Lạng Sơn- Đồng Nai- Kiên Giang

Lễ ký kết nghĩa Sở Tư pháp 03 tỉnh Lạng Sơn- Đồng Nai- Kiên Giang

Đồng Nai: Trao giải Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật năm 2019'

Đồng Nai: Trao giải Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật năm 2019'

Tiếp tục đổi mới hoạt động của ngành Tư pháp hướng về cơ sở

Tiếp tục đổi mới hoạt động của ngành Tư pháp hướng về cơ sở

Người có tên quá dài gây rắc rối được đổi tên

Người có tên quá dài gây rắc rối được đổi tên

Xác định công tác nghiên cứu khoa học pháp lý là mũi nhọn

Xác định công tác nghiên cứu khoa học pháp lý là mũi nhọn

Không bỏ rơi người yếu thế

Không bỏ rơi người yếu thế

Tập huấn Luật Giám định tư pháp cho 100 giám định viên, cán bộ pháp chế

136 đối tượng được trợ giúp pháp lý

136 đối tượng được trợ giúp pháp lý