Nữ cựu chiến binh đi tìm mộ liệt sĩ

Nữ cựu chiến binh đi tìm mộ liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng người nữ cựu chiến binh Trương Thị Lai (70 tuổi) ở thôn Liên Trì,...