Dựng cầu thép belley nối mạch giao thông thay cầu Kênh bị sập

Dựng cầu thép belley nối mạch giao thông thay cầu Kênh bị sập

Cầu bất ngờ gãy đôi trong đêm, hơn 700 người dân bị cô lập

Cầu bất ngờ gãy đôi trong đêm, hơn 700 người dân bị cô lập

Cầu 40 tuổi đổ sập trong đêm, hàng trăm hộ dân bị cô lập ở Quảng Trị

Cầu 40 tuổi đổ sập trong đêm, hàng trăm hộ dân bị cô lập ở Quảng Trị

Sập cầu ở Quảng Trị, gần 200 hộ dân bị chia cắt

Sập cầu ở Quảng Trị, gần 200 hộ dân bị chia cắt

Cầu dân sinh bất ngờ đổ sập trong đêm, dân đi lại khó khăn

Cầu dân sinh bất ngờ đổ sập trong đêm, dân đi lại khó khăn

Sập cầu trong đêm, người dân gấp rút làm đường tạm để học sinh đến trường

Sập cầu trong đêm, người dân gấp rút làm đường tạm để học sinh đến trường

Sập cầu trong đêm ở Quảng Trị, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Sập cầu trong đêm, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Sập cầu hơn 40 năm tuổi ở Quảng Trị khiến một thôn bị cô lập

Quảng Trị: Sập cầu độc đạo trong đêm, hàng trăm người dân lưu thông trắc trở

Ông Thái Văn Thành giữ chức Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh