Tôm chết trắng hồ, người nuôi lao đao

Tôm chết trắng hồ, người nuôi lao đao

Bàng hoàng sau một đêm gần 1 triệu con tôm trong 3 ao nuôi bị chết sạch

Bàng hoàng sau một đêm gần 1 triệu con tôm trong 3 ao nuôi bị chết sạch

Gần 1 triệu tôm giống chết sau một đêm

Gần 1 triệu tôm giống chết sau một đêm

Hơn 900.000 tôm giống chết sau một đêm

Hơn 900.000 tôm giống chết sau một đêm

Quảng Nam: Hơn 10 vạn con tôm nuôi bất ngờ chết trắng hồ

Quảng Nam: Hơn 10 vạn con tôm nuôi bất ngờ chết trắng hồ

10 vạn tôm nuôi chết bất thường, chủ hồ nghi bị 'chuốc' thuốc độc

10 vạn tôm nuôi chết bất thường, chủ hồ nghi bị 'chuốc' thuốc độc

Hộ dân mất trắng 900.000 con tôm, nghi vấn ao nuôi bị đầu độc

Hộ dân mất trắng 900.000 con tôm, nghi vấn ao nuôi bị đầu độc

Sau một đêm 3 hồ tôm nuôi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Sau một đêm 3 hồ tôm nuôi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Quảng Nam: Gần 10 vạn con tôm ở 3 hồ nuôi nghi bị đầu độc chết hàng loạt

Quảng Nam: Gần 10 vạn con tôm ở 3 hồ nuôi nghi bị đầu độc chết hàng loạt

Quảng Nam: Gần 1 triệu con tôm chết, nghi bị đầu độc

Quảng Nam: Gần 1 triệu con tôm chết, nghi bị đầu độc

Quảng Nam: Cả ba hồ tôm chết đứng sau 1 đêm

Quảng Nam: Cả ba hồ tôm chết đứng sau 1 đêm

Gần 1 triệu con tôm chết trắng sau một đêm, nghi bị đầu độc

Gần 1 triệu con tôm chết trắng sau một đêm, nghi bị đầu độc

Gần 1 triệu con tôm chết bất thường ở Quảng Nam

Gần 1 triệu con tôm chết bất thường ở Quảng Nam