Xuân về trên thác Bản Giốc

Xuân về trên thác Bản Giốc

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn...
BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Cao Bằng: Một người bị lũ cuốn trôi khi lội qua ngầm

Cao Bằng: Một người bị lũ cuốn trôi khi lội qua ngầm

Lời nói đi đôi với việc làm của người cán bộ xã mang quân hàm sĩ quan

Lời nói đi đôi với việc làm của người cán bộ xã mang quân hàm sĩ quan

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ Biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ Biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

'Cây sa mộc' trên thác Bản Giốc

'Cây sa mộc' trên thác Bản Giốc

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Ổn định cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng động đất tại Cao Bằng

Ổn định cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng động đất tại Cao Bằng

Lo sợ động đất, dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời giữa đêm

Lo sợ động đất, dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời giữa đêm

Cao Bằng: Động đất liên tục, người dân ra đồng dựng lán trại 'dã chiến'

Cao Bằng: Động đất liên tục, người dân ra đồng dựng lán trại 'dã chiến'

Người dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời do sợ động đất

Người dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời do sợ động đất

Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì nghi ngờ bị bỏ bùa

Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì nghi ngờ bị bỏ bùa

Quà trung thu tặng học sinh xã biên giới

Quà trung thu tặng học sinh xã biên giới