Quảng Nam: Xí nghiệp chế biến gỗ gây ô nhiễm

Quảng Nam: Xí nghiệp chế biến gỗ gây ô nhiễm

Quảng Nam: Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tặng quà Tết cho các hộ khó khăn

Quảng Nam: Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tặng quà Tết cho các hộ khó khăn

Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, Quảng Ngãi tặng quà Tết cho người nghèo

Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, Quảng Ngãi tặng quà Tết cho người nghèo

Bị cuốn vào máy trộn bê tông, nam công nhân chết thảm

Bị cuốn vào máy trộn bê tông, nam công nhân chết thảm

Bị máy trộn bê tông cuốn, nam công nhân tử vong thương tâm

Bị máy trộn bê tông cuốn, nam công nhân tử vong thương tâm

Đang sửa chữa máy trộn bê tông, nam công nhân bị cuốn tử vong

Đang sửa chữa máy trộn bê tông, nam công nhân bị cuốn tử vong

1 công nhân rơi xuống máy trộn bê tông tử vong