Ba cây khổng lồ mắc kẹt ở Huế sau khi bị CSGT xử phạt giờ ra sao?

Ba cây khổng lồ mắc kẹt ở Huế sau khi bị CSGT xử phạt giờ ra sao?

Tâm sự người chăm 3 cây quái thú bỏ bên đường

Tâm sự người chăm 3 cây quái thú bỏ bên đường

3 cây đa 'khủng' đã xum xuê sau 5 tháng được trồng tạm ở Huế

3 cây đa 'khủng' đã xum xuê sau 5 tháng được trồng tạm ở Huế

Kinh hoàng thứ nước nhờ nhờ bốc mùi nồng nặc thải ra từ lò mổ

Kinh hoàng thứ nước nhờ nhờ bốc mùi nồng nặc thải ra từ lò mổ

Bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm kéo dài

Bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm kéo dài

Thừa Thiên Huế: Lò mổ gia súc xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm

Thừa Thiên Huế: Lò mổ gia súc xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế: Chưa thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật Nhà nước

Vụ 3 cây 'khủng': Không chịu hạ tải, chủ cây vẫn chưa được cấp giấy phép vận chuyển

Vụ 3 cây 'khủng': Không chịu hạ tải, chủ cây vẫn chưa được cấp giấy phép vận chuyển

'Ba cây đa sộp không còn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế'

'Ba cây đa sộp không còn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế'

Chủ tịch UBND phường lo lắng 3 cây đa khổng lồ gây nguy hiểm cho người dân

Chủ tịch UBND phường lo lắng 3 cây đa khổng lồ gây nguy hiểm cho người dân

Vụ 3 cây 'quái thú': Chưa cấp giấy phép vận chuyển vì lần lữa hạ tải

Vụ 3 cây 'quái thú': Chưa cấp giấy phép vận chuyển vì lần lữa hạ tải

Truy trách nhiệm chở cây 'quái thú': Cây đã mọc lá non

Truy trách nhiệm chở cây 'quái thú': Cây đã mọc lá non

Vụ vận chuyển cây 'khủng': Kiểm tra, lập biên bản hiện trạng 3 cây đang được trồng

Vụ vận chuyển cây 'khủng': Kiểm tra, lập biên bản hiện trạng 3 cây đang được trồng

Chủ cây khủng như 'quái thú'… trồng 'chui' ở Huế phải cam kết gì?

Chủ cây khủng như 'quái thú'… trồng 'chui' ở Huế phải cam kết gì?

3 cây khủng như 'quái thú' vẫn ở Huế vì chưa có giấy phép hợp lệ

3 cây khủng như 'quái thú' vẫn ở Huế vì chưa có giấy phép hợp lệ

Thừa Thiên – Huế: Lập biên bản hiện trạng trồng cây 'quái thú' bên quốc lộ

Thừa Thiên – Huế: Lập biên bản hiện trạng trồng cây 'quái thú' bên quốc lộ