Vụ Chánh Văn phòng 'ngồi ghế béo bở': Tỉnh ủy Quảng Nam lên tiếng

Vụ Chánh Văn phòng 'ngồi ghế béo bở': Tỉnh ủy Quảng Nam lên tiếng

Quảng Nam: Anh vợ và em rể cùng giữ chức vụ chủ chốt huyện

Quảng Nam: Anh vợ và em rể cùng giữ chức vụ chủ chốt huyện

Hai anh em rể làm quan đầu huyện: 'Rất trong sáng'

Hai anh em rể làm quan đầu huyện: 'Rất trong sáng'

Hai anh em rể làm quan đầu huyện: Chưa có tiêu cực

Hai anh em rể làm quan đầu huyện: Chưa có tiêu cực

Anh vợ, em rể đều làm Phó Bí thư huyện ủy ở Quảng Nam

Anh vợ, em rể đều làm Phó Bí thư huyện ủy ở Quảng Nam

Sẽ sắp xếp lại nhân sự việc chủ tịch huyện có anh vợ là phó bí thư

Sẽ sắp xếp lại nhân sự việc chủ tịch huyện có anh vợ là phó bí thư

Lái xe tố bị 'quỵt' tiền công vụ: Huyện nói lý do

Lái xe tố bị 'quỵt' tiền công vụ: Huyện nói lý do

Lái xe tố bị 'quỵt' tiền khi chở lãnh đạo về nhà riêng

Lái xe tố bị 'quỵt' tiền khi chở lãnh đạo về nhà riêng

Lái xe tố bị 'quỵt' công chở lãnh đạo về nhà

Lái xe tố bị 'quỵt' công chở lãnh đạo về nhà

Chuyển công tác Giám đốc Ban QLDA huyện tại Quảng Nam bị 'tố' thiếu bằng cấp?

Chuyển công tác Giám đốc Ban QLDA huyện tại Quảng Nam bị 'tố' thiếu bằng cấp?

Vụ chánh văn phòng 'ngồi ghế béo bở': Sẽ điều chuyển?

Vụ chánh văn phòng 'ngồi ghế béo bở': Sẽ điều chuyển?