Nâng cấp cửa khẩu tại Quảng Nam và Sơn La thành 2 cửa khẩu quốc tế

Nâng cấp cửa khẩu tại Quảng Nam và Sơn La thành 2 cửa khẩu quốc tế

Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị quyết nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập (tỉnh Sơn La) và cửa khẩu chính Nam...
Quảng Nam: Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

Quảng Nam: Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu Nam Giang được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu Nam Giang được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu chính Nam Giang (Quảng Nam) 'lên đời' cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu chính Nam Giang (Quảng Nam) 'lên đời' cửa khẩu quốc tế

Quảng Nam: Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

Quảng Nam: Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế

Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế

Hội nghị Cấp cao Quảng Nam - Sê Kông năm 2019