Thành phố Châu Đốc khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh

Thành phố Châu Đốc khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh

Ngày 15/1, tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra Lễ công bố - vận hành Cổng thông tin Du lịch thông minh...
Kỷ luật 4 cán bộ, trong đó 2 người có quan hệ không trong sáng

Kỷ luật 4 cán bộ, trong đó 2 người có quan hệ không trong sáng

Vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong: Tháo dỡ 2 tầng thi công trái phép

Vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong: Tháo dỡ 2 tầng thi công trái phép

Hàng chục ngàn người tham dự lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Hàng chục ngàn người tham dự lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Lễ hội Bà Chúa Xứ là di sản

Làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Lễ hội Bà Chúa Xứ là di sản

Gần 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển du lịch vùng 7 núi An Giang

Gần 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển du lịch vùng 7 núi An Giang

Châu đốc - Thành phố trẻ giàu tiềm năng