Đột xuất kiểm tra bãi rác Nam Sơn, Bí thư Vương Đình Huệ phê bình, giao công an điều tra

Đột xuất kiểm tra bãi rác Nam Sơn, Bí thư Vương Đình Huệ phê bình, giao công an điều tra

Kiểm tra đột xuất tại Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phê bình huyện Sóc Sơn...
Bí thư Hà Nội: 'Huyện Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm vụ bãi rác Nam Sơn'

Bí thư Hà Nội: 'Huyện Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm vụ bãi rác Nam Sơn'

Bí thư Thành ủy Hà Nội phê bình huyện Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm trong vụ bãi rác Nam Sơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội phê bình huyện Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm trong vụ bãi rác Nam Sơn

Chủ động giải quyết bức xúc dân sinh khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Chủ động giải quyết bức xúc dân sinh khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vấn đề bức xúc tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Bí thư Vương Đình Huệ chỉ đạo công an Hà Nội lập chuyên án điều tra việc xử lý rác thải

Bí thư Vương Đình Huệ chỉ đạo công an Hà Nội lập chuyên án điều tra việc xử lý rác thải

Bí thư Hà Nội phê bình huyện Sóc Sơn

Bí thư Hà Nội phê bình huyện Sóc Sơn

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất khu xử lý rác Nam Sơn

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất khu xử lý rác Nam Sơn

Hà Nội: Sóc Sơn mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Hà Nội: Sóc Sơn mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Hà Nội: Kiểm soát nguy cơ sự cố môi trường tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội: Kiểm soát nguy cơ sự cố môi trường tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội: Lượng nước rác tại các hồ chứa đã giảm khoảng 36.500m3

Hà Nội: Lượng nước rác tại các hồ chứa đã giảm khoảng 36.500m3

Huyện Sóc Sơn: Xã Tân Minh đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Sóc Sơn: Xã Tân Minh đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng môi trường: Sớm mở rộng độ phủ nước sạch

Hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng môi trường: Sớm mở rộng độ phủ nước sạch

Lượng nước rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giảm khoảng 36.500m3

Lượng nước rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giảm khoảng 36.500m3

Hà Nội 'đốc' tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Hà Nội 'đốc' tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Hà Nội rà soát tiến độ triển khai các dự án nhà máy đốt rác phát điện

Hà Nội rà soát tiến độ triển khai các dự án nhà máy đốt rác phát điện

Hà Nội: Vận hành khu xử lý chất thải Sóc Sơn dần ổn định

Hà Nội: Vận hành khu xử lý chất thải Sóc Sơn dần ổn định

Công tác vận hành, quản lý Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn dần đi vào ổn định

Công tác vận hành, quản lý Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn dần đi vào ổn định

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo ra sao về xử lý vấn đề bãi rác Nam Sơn?

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo ra sao về xử lý vấn đề bãi rác Nam Sơn?

Công tác vận hành Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã dần đi vào ổn định

Công tác vận hành Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã dần đi vào ổn định

Hơn 2,6 tỷ đồng cấp bổ sung bảo hiểm y tế cho người dân khu xử lý rác Sóc Sơn

Hơn 2,6 tỷ đồng cấp bổ sung bảo hiểm y tế cho người dân khu xử lý rác Sóc Sơn

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Quản lý, vận hành ổn định

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Quản lý, vận hành ổn định

Phun 21 lít thuốc diệt ruồi tại bãi rác Nam Sơn

Phun 21 lít thuốc diệt ruồi tại bãi rác Nam Sơn

Hà Nội thúc dự án nhá máy điện rác 7.000 tỷ ở Sóc Sơn

Hà Nội thúc dự án nhá máy điện rác 7.000 tỷ ở Sóc Sơn

Thúc đẩy tiến độ dự án Nhà máy điện rác Nam Sơn

Thúc đẩy tiến độ dự án Nhà máy điện rác Nam Sơn

Hà Nội: Phạt hàng trăm xe môi trường gây ô nhiễm

Hà Nội: Phạt hàng trăm xe môi trường gây ô nhiễm

Thúc đẩy tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Thúc đẩy tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tin mới nhận

Sóc Sơn hướng tới xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Sóc Sơn hướng tới xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Xử lý sự cố tại bãi rác Nam Sơn: Bước đầu đã có những kết quả tốt

Xử lý sự cố tại bãi rác Nam Sơn: Bước đầu đã có những kết quả tốt

Đảm bảo đưa nhà máy điện rác ở Sóc Sơn vận hành đúng kế hoạch

Đảm bảo đưa nhà máy điện rác ở Sóc Sơn vận hành đúng kế hoạch

Hà Nội: Yêu cầu đảm bảo đời sống người dân quanh khu xử lý rác Sóc Sơn

Hà Nội: Yêu cầu đảm bảo đời sống người dân quanh khu xử lý rác Sóc Sơn

Hà Nội: Tiếp tục xử lý, khắc phục những hạn chế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội: Tiếp tục xử lý, khắc phục những hạn chế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội: Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh Khu LHXLCT Sóc Sơn

Hà Nội: Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh Khu LHXLCT Sóc Sơn

Hà Nội lập tổ giám sát vệ sinh môi trường quanh bãi rác Nam Sơn

Hà Nội lập tổ giám sát vệ sinh môi trường quanh bãi rác Nam Sơn

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Tiếp tục khắc phục các tồn tại, bảo đảm công tác vận hành

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Tiếp tục khắc phục các tồn tại, bảo đảm công tác vận hành

Chấm dứt việc người dân vào nhặt rác tại bãi Nam Sơn

Chấm dứt việc người dân vào nhặt rác tại bãi Nam Sơn

Hà Nội chỉ đạo khẩn các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội chỉ đạo khẩn các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội hỗ trợ nước sạch cho hơn 2.700 hộ dân vùng ảnh hưởng môi trường Sóc Sơn

Hà Nội hỗ trợ nước sạch cho hơn 2.700 hộ dân vùng ảnh hưởng môi trường Sóc Sơn

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Khối lượng nước rác tồn đã giảm khoảng 26.000 m3

Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Khối lượng nước rác tồn đã giảm khoảng 26.000 m3

Hà Nội yêu cầu chi trả ngay tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bãi rác Nam Sơn

Hà Nội yêu cầu chi trả ngay tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bãi rác Nam Sơn

Khẩn trương xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Khẩn trương xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội chỉ đạo khẩn các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội chỉ đạo khẩn các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội 'thúc' xử lý bất cập tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội 'thúc' xử lý bất cập tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn