Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Êđê cho cán bộ, chiến sĩ năm 2020

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Êđê cho cán bộ, chiến sĩ năm 2020

Ngày 24-8, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Êđê năm 2020 cho đội ngũ cán bộ,...
Cán bộ chính sách tận tâm, trách nhiệm

Cán bộ chính sách tận tâm, trách nhiệm

Luyện binh giữa mùa dịch Covid-19

Luyện binh giữa mùa dịch Covid-19

Cảm phục ý chí kiên cường, không chịu khuất phục

Cảm phục ý chí kiên cường, không chịu khuất phục

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra và chúc Tết một số đơn trên địa bàn Đắk Lắk

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra và chúc Tết một số đơn trên địa bàn Đắk Lắk

Gương mẫu trong công việc, tiết kiệm phụ cấp giúp người thân

Gương mẫu trong công việc, tiết kiệm phụ cấp giúp người thân

Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả công tác tăng gia sản xuất

Giải pháp tăng gia hiệu quả trong mùa khô