Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS

Mở khóa giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Mở khóa giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Thái Lan trúng cử thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc

Thái Lan trúng cử thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc

Hình ảnh ấn tượng Việt Nam tại Liên hợp quốc

Hình ảnh ấn tượng Việt Nam tại Liên hợp quốc

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề

Báo chí quốc tế nói gì về sự kiện Việt Nam trúng cử ủy viên HĐBA LHQ?

Báo chí quốc tế nói gì về sự kiện Việt Nam trúng cử ủy viên HĐBA LHQ?

Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hiệp Quốc

Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hiệp Quốc

Hồi tưởng lại 'một thời để nhớ' của Việt Nam ở LHQ và tiến bước

Hồi tưởng lại 'một thời để nhớ' của Việt Nam ở LHQ và tiến bước

Việt Nam lần thứ hai trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam lần thứ hai trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

Việt Nam trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA với số phiếu kỷ lục

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA với số phiếu kỷ lục

Việt Nam lần thứ hai trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam lần thứ hai trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam trúng cử với số phiếu kỷ lục

Việt Nam trúng cử với số phiếu kỷ lục

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu kỷ lục

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu kỷ lục

Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh và việc bình thường hóa quan hệ với các nước lớn

Đại tướng Lê Đức Anh và việc bình thường hóa quan hệ với các nước lớn

Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoán

Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoán

Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoán

Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoán

Liên hợp quốc chọn ngày 24/4 là Ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình

Liên hợp quốc chọn ngày 24/4 là Ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và dấu ấn đối ngoại

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và dấu ấn đối ngoại

Hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Các hệ quả của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng

Các hệ quả của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng

Việt Nam nỗ lực vì hòa bình và phát triển bền vững

Việt Nam nỗ lực vì hòa bình và phát triển bền vững

UAE đứng đầu các quốc gia Arab về chỉ số hạnh phúc

UAE đứng đầu các quốc gia Arab về chỉ số hạnh phúc

LHQ kêu gọi cung cấp giáo dục cho các trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột

LHQ kêu gọi cung cấp giáo dục cho các trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột

Đầu tư vào giá trị bền vững

Đầu tư vào giá trị bền vững

LHQ lên án vụ sát hại 7 thành viên gìn giữ hòa bình khi làm nhiệm vụ

LHQ lên án vụ sát hại 7 thành viên gìn giữ hòa bình khi làm nhiệm vụ

Hải cẩu Nam Mỹ sống mòn vì chất thải nhựa

Hải cẩu Nam Mỹ sống mòn vì chất thải nhựa

LHQ lên án vụ sát hại 7 thành viên gìn giữ hòa bình khi làm nhiệm vụ

LHQ lên án vụ sát hại 7 thành viên gìn giữ hòa bình khi làm nhiệm vụ

Cuba phản đối hoạt động chống La Habana của Mỹ tại trụ sở Liên hợp quốc

Cuba phản đối hoạt động chống La Habana của Mỹ tại trụ sở Liên hợp quốc

1/3 trẻ em trên toàn thế giới bị dọa nạt dưới nhiều hình thức

1/3 trẻ em trên toàn thế giới bị dọa nạt dưới nhiều hình thức

Những phút ngẫu hứng của các chính trị gia hàng đầu thế giới

Những phút ngẫu hứng của các chính trị gia hàng đầu thế giới

Thủ tướng thăm, làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc

Thủ tướng thăm, làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc